Новини

вересень 2015 – січень 2018

Здійснено аналіз поточного стану підприємства будівельної галузі, запропоновано його реорганізацію, разом з оптимізацією й автоматизацією (з описом технічного завдання) його бізнес-процесів. Результатами проведеної роботи є: чіткий розподіл функціоналу між працівниками підприємства; усунення дублювання функціоналу; активна співпраця з програмістами на предмет автоматизації бізнес-процесів підприємства; прозорість всіх операцій в 1С v8.3; оперативне володіння актуальною інформацією керівництвом підприємства; запровадження партійного обліку продукції; запровадження модулів, адаптованих для потреб підприємства: управління проектами, управління закупками, управління складами, управління доставкою, управління фінансами тощо.

квітень 2017

Здійснено розробку бізнес-плану розвитку нового проекту (напрямку діяльності) підприємства та розраховано термін його окупності. Результатами проведеної роботи є: надання розрахункових даних; надання рекомендацій.

серпень 2016

Здійснено аналіз поточного стану підприємства та надано рекомендації щодо оптимізації й автоматизації (з описом технічного завдання) логістичної системи взаємодії «склад – доставка» українського виробника хлібобулочних виробів. Результатами проведеної роботи є: оптимізація маршрутів доставки; оновлено графік роботи працівників доставки; зменшено кількість водіїв; зменшено тривалість кожного з маршрутів; рекомендовано використання іншої тари; надано рекомендації щодо потреби автоматизації деяких бізнес-процесів тощо.

грудень 2014 – серпень 2015

Здійснено аналіз поточного стану підприємства та здійснено практичні дії щодо реорганізації логістичних бізнес-процесів українського виробника безалкогольних напоїв. Результатами проведеної роботи є: синхронізація взаємодії працівників структурних підрозділів підприємства, задіяних в логістичних бізнес-процесах; запровадження її системності; формування технічного завдання щодо автоматизації процесу синхронізації тощо.

грудень 2014 – серпень 2015

Здійснено аналіз поточного стану підприємства, розроблено та впроваджено систему мотивації працівників логістики, українського виробника безалкогольних напоїв, на основі КРІ. Результатом проведеної роботи є: підвищення продуктивності роботи цих працівників.

листопад 2013 – листопад 2014

Здійснено аналіз поточного стану підприємства та практичні дії щодо оптимізації й автоматизації (з описом технічного завдання) системи доставки українського виробника хлібобулочних продуктів. Результатами проведеної роботи є: підвищення рівня рентабельності комерційної діяльності (КД) підприємства; швидкість доставки продукції в торговельні точки; змінено систему мотивації працівників доставки; здійснено перерозподіл транспортних засобів між маршрутами доставки з метою економії палива; надано можливість аналізувати дані інформаційної системи тощо..

квітень 2013 – жовтень 2013

Здійснено аналіз поточного стану підприємства, описано технології та надано практичну допомогу в налаштуванні ефективних логістичних бізнес-процесів підприємства, що надає кур’єрські послуги в напрямку прямої поштової доставки. Результатами проведеної роботи є: тотальний контроль місцезнаходження відправлення від моменту отримання від відправника до моменту його передачі отримувачу; формування технічного завдання щодо автоматизації даного процесу.

квітень 2013

Здійснено аналіз поточного стану логістики українського виробника хлібобулочних виробів. Результатом проведеної роботи є: рекомендації щодо оптимізації системи логістики даного підприємства