Новини

квітень 2017 – квітень 2018

Реалізували проект щодо створення, запуску та формування плану розвитку виробничо-торговельного підприємства деревообробної галузі (розрахували термін його окупності; здійснили пошук приміщень під виробництво та склади; знайшли постачальників обладнання, сировини, матеріалів та інструментів; здійснили документальне оформлення співпраці з постачальниками); запропонували оптимальну план-схему виробничо-торговельного комплексу для пошуку земельної ділянки під власне будівництво тощо.

вересень 2015 – лютий 2018

Здійснили аналіз поточного стану підприємства будівельної галузі, запропонували його реорганізацію, разом з оптимізацією й автоматизацією (з описом технічного завдання) його бізнес-процесів; здійснили супровід переходу підприємства з 1С v7 на 1С v8; сформували технічні завдання щодо вдосконалення інформаційної системи під потреби підприємства; розробили та запровадили звіти власникам та топ-менеджменту. Результат цієї роботи – запроваджено чіткий розподіл функціоналу між працівниками підприємства; усунено дублювання функціоналу; здійснено активну співпрацю з програмістами на предмет автоматизації бізнес-процесів підприємства; забезпечено прозорість всіх операцій в 1С v8.3; надано можливість оперативного володіння актуальною інформацією керівництвом підприємства; запроваджено партійний облік продукції; запроваджено модулі, адаптовані для потреб підприємства: управління проектами, управління закупками, управління складами, управління доставкою, управління фінансами тощо; збільшено чистий прибуток підприємства в 2017 році у порівнянні з 2015 роком у 2,8 рази та підвищено рентабельність його комерційної діяльності в 2017 році у порівнянні з 2015 роком на 44,2%.

серпень 2016 – вересень 2016

Здійснили аналіз поточного стану українського виробника хлібо-булочних виробів та надали рекомендації щодо оптимізації й автоматизації (з описом технічного завдання) логістичної системи взаємодії «склад – доставка» українського виробника хлібобулочних виробів; здійснили перемаршрутизацію доставок готової продукції з двох виробничих центрів контрагентам м.Львова та Львівської області; запропонували використання нової тари; запропонували використання «екіпажів» для доставок готової продукції; сформували оптимальний графік роботи «екіпажів»; запропонували оптимальну кількість працівників складу готової продукції тощо. Результат цієї роботи – зменшено логістичні затрати на 11% при збереженні потенціалу зростання продаж.

грудень 2014 – серпень 2015

Здійснити аналіз поточного стану українського виробника безалкогольних напоїв та реалізували проект щодо оптимізації логістичних процесів в ланцюгу “склад – доставка”; сформували технічне завдання щодо їх автоматизації (на базі 1С); розробили та запровадили систему мотивації працівників логістики на основі КРІ тощо. Результат цієї роботи – синхронізовано взаємодію працівників структурних підрозділів підприємства, задіяних в логістичних бізнес-процесах; запроваджено її системність; підвищено продуктивність роботи цих працівників; визнано внутрішнім аудитом кращих показників логістичного підрозділу цього підприємства у порівнянні з показниками логістичного підрозділу «материнського» підприємства.

листопад 2013 – листопад 2014

Здійснили аналіз поточного стану українського виробника хлібо-булочних виробів та реалізували проект щодо оптимізації та автоматизації (на базі 1С) логістичних процесів в ланцюгу “склад – доставка”; налагодили, при допомозі технічних завдань,  якісну співпрацю із зовнішньою ІТ-компанією щодо автоматизації логістичних бізнес-процесів; вдосконалили систему мотивації працівників відділу доставки тощо. Результат цієї роботи – підвищено продуктивності праці працівників логістики; забезпечено систему доставки JIT; забезпечено, починаючи з серпня місяця, рентабельність комерційної діяльності підприємства на рівні, не нижчому, а ніж 27%.

квітень 2013 – жовтень 2013

Здійснили аналіз поточного стану українського підприємства, що надає кур’єрські послуги в напрямку прямої поштової доставки (ППД); розробили та запровадили ефективні логістичні бізнес-процеси якісної роботи підрозділу ППД; сформували технічне завдання щодо їх автоматизації (на базі 1С); розробили систему мотивації на основі КРІ тощо. Результат цієї роботи – забезпечено чіткість і прозорість  бізнес-процесів доставки та якісний контроль місцезнаходження товару (листа, посилки тощо) з моменту його отримання кур’єром від відправника до моменту його передачі отримувачу.