1. Здійснюємо стратегічне планування розвитку компаній.

Детальніше

 • Діагностуємо стратегічні аспекти діяльності:
  • Аналізуємо відповідність завдань наявним цілям.
  • Аналізуємо наявну стратегію розвитку.
 • Визначаємо вузькі місця стратегічних аспектів діяльності.
 • Окреслюємо напрямки проведення необхідних змін.
 • Визначаємо особливості проведення необхідних змін.
 • Розробляємо стратегічний план розвитку.
 • Розробляємо план заходів щодо впровадження стратегічного плану розвитку.
 • Проводимо, при потребі, стратегічну сесію тощо.

2. Здійснюємо бізнес-планування розвитку компаній.

 • Діагностуємо середовища та систему управління:
  • Аналізуємо фінансово-господарську діяльність.
  • Аналізуємо зовнішнє та/чи внутрішнє середовище.
  • Аналізуємо наявну систему управління.
 • Визначаємо вузькі місця середовищ та системи управління.
 • Окреслюємо напрямки проведення необхідних змін.
 • Визначаємо особливості проведення необхідних змін.
 • Розробляємо бізнес-план розвитку.
 • Розробляємо план заходів щодо впровадження бізнес-плану розвитку.
 • Розробляємо, при потребі, ключові показники результативності (КРІ).
 • Розробляємо, при потребі, систему збалансованих показників (BSC).
 • Розробляємо, при потребі, систему мотивації тощо.

3. Здійснюємо техніко-економічні обґрунтування проектів компаній.

Детальніше

 • Діагностуємо ринки діяльності:
  • Аналізуємо ситуацію компанії на кожному ринку.
  • Аналізуємо можливість виходу компанії на нові ринки.
 • Визначаємо особливості аналізованих ринків.
 • Окреслюємо напрямки проведення необхідних змін:
  • Визначаємо особливості проведення необхідних змін.
  • Розробляємо маркетинговий план розвитку.
  • Здійснюємо, при потребі, пошук партнерів проекту.
  • Розробляємо план заходів щодо впровадження маркетингового плану розвитку тощо.

4. Здійснюємо роботу з підвищення ефективності діяльності персоналу компаній.

 • Проводимо оцінку персоналу:
  • Виявляємо й аналізуємо знання, навички, вміння та особисті характеристики персоналу.
  • Аналізуємо відповідність штатних посад та їх функціональних обов’язків завданням.
  • Аналізуємо відповідність навичок та вмінь працівників штатним посадам.
 • Визначаємо вузькі місця розвитку персоналу.
 • Окреслюємо напрямки проведення необхідних змін.
 • Надаємо рекомендації щодо персоналу.
 • Розробляємо систему навчання персоналу.
 • Забезпечуємо пошук та підбір кваліфікованого персоналу.
 • Розробляємо систему управління персоналом.
 • Розробляємо систему мотивації персоналу тощо.

5. Здійснюємо реорганізацію бізнес-процесів / реструктуризацію компаній.

 • Діагностуємо бізнес-процеси компанії на предмет «як є»:
  • Описуємо бізнес-процеси «як є».
  • Аналізуємо бізнес-процеси «як є».
 • Визначаємо вузькі місця бізнес-процесів «як є».
 • Окреслюємо напрямки проведення необхідних змін.
 • Визначаємо особливості проведення необхідних змін.
 • Моделюємо нові бізнес-процеси компанії на предмет «як має бути».
 • Проводимо порівняльний аналіз бізнес-процесів «як є» та «як має бути».
 • Проводимо, при потребі, оптимізацію чи реорганізацію бізнес-процесів «як є»:
  • Розробляємо план заходів щодо переходу із стану «як є» в стан «як має бути».
  • Втілюємо розроблений план заходів.
 • Розробляємо, при потребі, сценарний план заходів налагодження системи неперервного покращення бізнес-процесів компанії.
 • Впроваджуємо систему неперервного покращення бізнес-процесів компанії.
 • Адаптуємо новації до реалій сьогодення тощо.

6. Здійснюємо автоматизацію системи управління інформацією компаній.

 • Діагностуємо інформаційні потоки компанії та її ланцюгів постачань:
  • Аналізуємо наявні інформаційні потоки.
  • Систематизуємо наявні інформаційні потоки.
 • Розробляємо технічне завдання щодо створення АСУ інформаційними потоками.
 • Забезпечуємо створення програмного продукту, що дозволить системно управляти інформаційними потоками.
 • Впроваджуємо АСУ інформаційними потоками.
 • Налагоджуємо та адаптуємо програмний продукт під індивідуальні потреби компанії тощо.

7. Здійснюємо автоматизацію виробничих систем компаній.

 • Діагностуємо наявну виробничу систему компанії:
 • Аналізуємо наявну виробничу систему.
 • Визначаємо можливості її автоматизації.
 • Розробляємо технічне завдання щодо створення АСУ виробництвом компанії.
 • Забезпечуємо створення програмного продукту, що дозволить системно управляти виробництвом компанії.
 • Впроваджуємо АСУ виробництвом компанії.
 • Налагоджуємо та адаптуємо програмний продукт під індивідуальні потреби компанії тощо.

8. Здійснюємо управління якістю та стандартизацію бізнес-процесів компаній.

 • Проводимо аудит наявних бізнес-процесів.
 • Проводимо навчання керівників та внутрішніх аудиторів щодо вимог системи управління якістю.
 • Розробляємо методологію та процеси системи управлінню якістю у відповідності до вимог стандарту ISO 9001.
 • Розробляємо документацію системи управлінню якістю:
  • Ціль у сфері якості.
  • Політика у сфері якості.
  • Настанова з якості.
  • Методика управління документацією системи управління якістю (СУЯ).
  • Методика проведення внутрішніх аудитів з якості.
  • Методика управління протоколами якості.
  • Методика коригувальних та запобіжних заходів.
  • Методика управління невідповідною продукцією.
  • Методика оцінювання задоволеності замовника.
 • Допомагаємо отримати сертифікат управління якістю згідно із вимогами стандарту ISO 9001 тощо.

9. Здійснюємо інформаційно-консультаційний та практичний супровід діяльності компаній.

 • Надаємо послуги щодо проведення аудиту фінансово-господарської діяльності.
 • Надаємо послуги щодо розробки, створення та підтримки життєдіяльності Web-сайту тощо.